Doorleren

Jonger dan 18 jaar
Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven zelf geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget. Wel kunnen minderjarige mbo’ers zelf een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering) aanvragen. Kijk op www.studentenreisproduct.nl

Scholierenvergoeding 18 jaar en ouder
Ouders/verzorgers met een kind onder de 18 die een mbo opleiding doet met een onbetaalde stage en die moeilijk kunnen rondkomen, kunnen mogelijk een scholierenvergoeding krijgen. De Gemeente biedt in sommige gevallen ook andere (financiële)ondersteuning aan. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop.

18+
Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen ook cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. De hoogte van het lesgeld en cursusgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciëring 18+
Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering (en een studentenreisproduct). De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. Voor studenten aan een mbo- opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Dit betekent dat studenten die de opleiding niet afronden, de studiefinanciering terug moeten betalen.

Corona maatregelen

Corona maatregelen

Alle leerlingen komen weer naar school voor volledig fysiek onderwijs. Indien er een besmetting is in een klas, informeren wij de leerlingen en de ouders, en verzoeken wij de leerlingen die niet immuun zijn om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD...

Nieuwe website

Nieuwe website

We hebben in het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan een nieuwe website. 13 juli 2021 was het dan eindelijk zover: de nieuwe website ging online! Er staat veel nieuwe informatie op en met de berichtenmodule op de homepage houden we de website steeds actueel.