Doorleren

Jonger dan 18 jaar
Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven zelf geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget. Wel kunnen minderjarige mbo’ers zelf een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering) aanvragen. Kijk op www.studentenreisproduct.nl

Scholierenvergoeding 18 jaar en ouder
Ouders/verzorgers met een kind onder de 18 die een mbo opleiding doet met een onbetaalde stage en die moeilijk kunnen rondkomen, kunnen mogelijk een scholierenvergoeding krijgen. De Gemeente biedt in sommige gevallen ook andere (financiële)ondersteuning aan. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een laptop.

18+
Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen ook cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. De hoogte van het lesgeld en cursusgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciëring 18+
Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering (en een studentenreisproduct). De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. Voor studenten aan een mbo- opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Dit betekent dat studenten die de opleiding niet afronden, de studiefinanciering terug moeten betalen.

Doe-middag

Doe-middag

In het nieuwe schooljaar staat er voor de leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3 een heel nieuw onderdeel op het rooster: de "Doe-middag" . De Doe-middag wordt wekelijks georganiseerd op de donderdagmiddag. Je kunt voor deze middag kiezen uit een flink aantal...

Fijne zomervakantie!

Fijne zomervakantie!

Het team van De Brug wenst iedereen een heel fijne zomervakantie! In het nieuwe schooljaar zien we elkaar weer voor het eerst op maandag 29 augustus. Hier lees je wanneer je jouw rooster dan mag komen ophalen.