Onze school

Praktijkonderwijs
De Brug is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school is gevestigd aan de Saenredamstraat 39 in Assendelft en is met het openbaar vervoer goed te bereiken. De Praktijkschool De Brug valt onder de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs, Zaanstad. Het team van de school begeleidt leerlingen naar een passende plek op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding.

Gebouw
De Brug beschikt over een prachtig schoolgebouw dat aan alle moderne eisen voldoet.

De Brug kenmerkt zich door

  • kleine groepen
  • groepsmentoren
  • een duidelijk herkenbare structuur
  • kleinschaligheid
  • onderwijs op maat
  • veel praktijklessen

Toelaatbaarheid
Uw kind kan worden toegelaten tot De Brug als er sprake is van:

  • Een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of meer vakken (waaronder in elk geval inzichtelijk rekenen en/of begrijpend lezen), technisch lezen en spellen.
  • Een IQ tussen minimaal 55 tot 80.

Leerlingen worden aangemeld vanuit het (speciaal) basis- en voort-gezet onderwijs. De leden van het zorgteam onderzoeken de toelaat-baarheid. De toeleverende school adviseert en verwijst. Een kennis-makingsochtend en een gesprekje met de psycholoog maken deel uit van het toelatingsonderzoek. Soms heeft u een gesprek met de maat-schappelijke deskundige. Ook kan het zijn dat uw kind nog wordt on-derzocht door de jeugdarts. De meeste leerlingen komen uit de Zaan-streek, maar er zijn ook leerlingen die uit Purmerend, Amsterdam, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk of Oostzaan komen.

Corona maatregelen

Corona maatregelen

Alle leerlingen komen weer naar school voor volledig fysiek onderwijs. Indien er een besmetting is in een klas, informeren wij de leerlingen en de ouders, en verzoeken wij de leerlingen die niet immuun zijn om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD...

Nieuwe website

Nieuwe website

We hebben in het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan een nieuwe website. 13 juli 2021 was het dan eindelijk zover: de nieuwe website ging online! Er staat veel nieuwe informatie op en met de berichtenmodule op de homepage houden we de website steeds actueel.