Onderwijs

Op De Brug zijn de leerlingen, in het schooljaar 2021-2022, verdeeld over 11 groepen. Elke groep heeft minimaal 1 mentor. De lessen worden verzorgd door groepsleerkrachten en vakleerkrachten.
De groepen zijn onderverdeeld in:

  • de onderbouw (4 groepen)
  • de bovenbouw (7 groepen)

Het lesmateriaal is gericht op de belangrijkste domeinen van ons onderwijs: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Wij maken daarvoor gebruik van een pakket lesmaterialen dat gemaakt wordt voor alle leerjaren van het Praktijkonderwijs. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor
Nederlands, Rekenen, Informatiekunde, Leer-loopbaanbegeleiding, Mens en Maatschappij (de AVO vakken). Dit lesmateriaal sluit goed aan op het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen.

Er is veel aandacht voor het vergroten van de sociale vaardigheden. Deze vaardigheden vergroten de vorming van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bij de theorievakken duren de lessen meestal 45 minuten. Ook bij deze vakken wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de praktijk. De praktijkvakken worden meestal aangeboden in blokuren van twee keer 45 minuten.

Portfolio

Tijdens zijn/haar schoolloopbaan stelt de leerling een portfolio samen. Het portfolio is een bewijzenmap met een overzicht van werkstukken en opdrachten die de leerling gemaakt heeft. Het portfolio is motiverend voor de leerling en geeft leerkrachten en ouders/verzorgers zicht op de vorderingen die de leerling maakt. Natuurlijk kan deze map ook gebruikt worden bij het volgen van stages bij bedrijven. Uiteindelijk kan het portfolio een belangrijke rol spelen bij het vinden van een baan.
Werkgevers kunnen hierdoor een goede indruk krijgen van de mogelijkheden van de leerling. Het portfolio vervangt het rapport. Voor de spreekavond, die twee keer per jaar plaatsvindt, wordt het portfolio ter inzage mee naar huis gegeven.

Praktijkschooldiploma

Samen met andere praktijkscholen uit de regio Noord-Holland is het praktijkschooldiploma ontwikkeld. Sinds het schooljaar 2021-2022 is er een landelijk diploma Praktijkonderwijs. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt een examendossier opgebouwd en aan het eind afgesloten met een examengesprek, met als resultaat het behalen van het PRO diploma.

Complimenten

Complimenten

Op onze, goed bezochte, open avond hebben veel bezoekers een mooie tekst achtergelaten op het complimentenbord. Een kleine greep: "Ik vind koken leuk" "Leuke leraren" "Ik vond het hier heel leuk dus kom maar" "De beste school" Wat fijn dat jullie genoten...

Open dagen  2023-2024

Open dagen 2023-2024

Zit je nu in groep 7 of 8 van de Basisschool en wil jij samen met je ouders kennismaken met onze school?Wij organiseren diverse activiteiten zoals open lesmiddagen en informatieavonden speciaal voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.Op deze pagina kun je alle...