Onderwijs

Op De Brug zijn de leerlingen, in het schooljaar 2021-2022, verdeeld over 11 groepen. Elke groep heeft minimaal 1 mentor. De lessen worden verzorgd door groepsleerkrachten en vakleerkrachten.
De groepen zijn onderverdeeld in:

  • de onderbouw (4 groepen)
  • de bovenbouw (7 groepen)

Het lesmateriaal is gericht op de belangrijkste domeinen van ons onderwijs: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Wij maken daarvoor gebruik van een pakket lesmaterialen dat gemaakt wordt voor alle leerjaren van het Praktijkonderwijs. Er is lesmateriaal ontwikkeld voor
Nederlands, Rekenen, Informatiekunde, Leer-loopbaanbegeleiding, Mens en Maatschappij (de AVO vakken). Dit lesmateriaal sluit goed aan op het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen.

Er is veel aandacht voor het vergroten van de sociale vaardigheden. Deze vaardigheden vergroten de vorming van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bij de theorievakken duren de lessen meestal 45 minuten. Ook bij deze vakken wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de praktijk. De praktijkvakken worden meestal aangeboden in blokuren van twee keer 45 minuten.

Portfolio

Tijdens zijn/haar schoolloopbaan stelt de leerling een portfolio samen. Het portfolio is een bewijzenmap met een overzicht van werkstukken en opdrachten die de leerling gemaakt heeft. Het portfolio is motiverend voor de leerling en geeft leerkrachten en ouders/verzorgers zicht op de vorderingen die de leerling maakt. Natuurlijk kan deze map ook gebruikt worden bij het volgen van stages bij bedrijven. Uiteindelijk kan het portfolio een belangrijke rol spelen bij het vinden van een baan.
Werkgevers kunnen hierdoor een goede indruk krijgen van de mogelijkheden van de leerling. Het portfolio vervangt het rapport. Voor de spreekavond, die twee keer per jaar plaatsvindt, wordt het portfolio ter inzage mee naar huis gegeven.

Praktijkschooldiploma

Samen met andere praktijkscholen uit de regio Noord-Holland is het praktijkschooldiploma ontwikkeld. Sinds het schooljaar 2021-2022 is er een landelijk diploma Praktijkonderwijs. Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt een examendossier opgebouwd en aan het eind afgesloten met een examengesprek, met als resultaat het behalen van het PRO diploma.

Corona maatregelen

Corona maatregelen

Alle leerlingen komen weer naar school voor volledig fysiek onderwijs. Indien er een besmetting is in een klas, informeren wij de leerlingen en de ouders, en verzoeken wij de leerlingen die niet immuun zijn om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD...

Nieuwe website

Nieuwe website

We hebben in het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan een nieuwe website. 13 juli 2021 was het dan eindelijk zover: de nieuwe website ging online! Er staat veel nieuwe informatie op en met de berichtenmodule op de homepage houden we de website steeds actueel.