Handel en Logistiek

Leerjaar 1

In leerjaar 1 gaat het vooral om een laagdrempelige kennismaking met verschillende facetten van het vak Winkelpraktijk en logistiek.
Leerlingen leren de betekenis kennis van woorden uit het vakjargon en veel Engelstalige woorden die gebruikt worden.
Elke les wordt een kort filmpje getoond. De inhoud/boodschap van het filmpje mogen de leerlingen zelfstandig in de praktijk toetsen. De leerlingen gaan per tweetal eropuit en beantwoorden de vragen.
Voorbeelden van thema’s die aan bod komen, zijn: marketing, reclame, etaleren, producten vergelijken, geld, belasting en distributiekanalen.

Leerjaar 2

In leerjaar 2 leren de leerlingen hoe ze straks zelfstandig aan de praktijkopdrachten kunnen gaan werken. Het gaat hier vooral om het vergroten van de zelfredzaamheid gericht op werken in een winkel of in de logistiek. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: ken je kwaliteiten en inzetbaarheid, werken aan mobiliteit, hoe kun je zelfstandig ergens heen, denken in oplossingen, hoe creëer je een goede werkhouding, hoe werk je met opdrachtkaarten en met een planbord.
De praktijkopdrachten worden eerst klassikaal besproken en geoefend met kleine rollenspellen in onze eigen winkel/magazijn. De leerlingen zijn goed voorbereid om straks zelfstandig de opdrachtkaarten uit te voeren in onze winkel en/of de praktijk.

Leerjaar 3

In dit leerjaar verbinden we de theorie aan de praktijk. Je leert in je theorieboek hoe je bijvoorbeeld een vak moet vullen en gaat dat oefenen op je stage en in ons praktijklokaal. De vakdocent neemt meer een coachende rol op zich en jij laat zien dat je zelfstandig werken kan. Je kunt voor de verschillende onderdelen certificaten verdienen die mooi van pas komen in je Pro portfolio. Je laat zien dat je een doorzetter bent die zelfstandig werken kan op assistenten niveau. Ook laat je zien dat je een bepaalde verantwoordelijkheid aan kan die je nodig hebt voor het werken in de winkel.

Leerjaar 4/5

Je loopt al geruime tijd een individuele stage bij een winkel. Omdat je hier al geruime tijd stage loopt ken je de winkel goed.
Je hebt een duidelijke groei door gemaakt in het zelfstandig werken in de winkel en hebt geleerd om verantwoordelijkheid te nemen en je werk te controleren. De vakdocent ziet dat je aan de competenties van het SVA2 examen Werken in de winkel voldoet en geeft je op voor dit branche examen