Onderbouw

 De hoofddoelen van onze school zijn het toeleiden van leerlingen naar een passende plek en het streven naar een zo hoog mogelijke mate van zelfredzaamheid van onze leerlingen. Centraal daarbij staan de drie uitstroomprofielen van ons ontwikkelingsperspectief (opp):

a) dagbesteding,
b) (begeleide) arbeid al dan niet in combinatie met leren (interne dan wel externe entree opleiding) én
c) leren (mbo niveau 2 bol / bbl) al dan niet in combinatie met werk.  

Onderbouw

De onderbouw van de school bestaat uit leerjaar 1 en 2.
De eerste twee leerjaren zijn vooral bedoeld om erachter te komen wat een leerling kan en leuk vindt. In deze fase werken we aan basisvorming en zelfredzaamheid aan de hand van theorie en praktijk. Leerlingen maken kennis met zoveel mogelijk verschillende vakken. Dit zijn algemeen vormende vakken als Nederlands en rekenen, en praktijkvakken als techniek, verzorging, groen en koken. Ook besteden we aandacht aan sociale vaardigheden, burgerschap en vrije tijdsbesteding. Om de overstap voor de leerling vanuit het (speciaal)basisonderwijs geleidelijk te laten verlopen ziet de structuur in het eerste en tweede leerjaar er als volgt uit:

  • Vaste mentor voor twee leerjaren 
  • De mentor verzorgt een deel van de lessen 
  • De mentor eet dagelijks met de leerlingen 
  • De mentor heeft mentortijd. Deze tijd kan ingevuld worden met een individuele leerling en/of een groepje leerlingen (volgen en ondersteunen) 
  • Vakdocenten voor AVO- en praktijklessen 
  • We streven naar een evenwichtige verdeling van de praktijk en AVO-vakken.  

In het tweede leerjaar wordt gestart met de interne stage en het arbeids trainings centrum (ATC). Leerlingen leren om te gaan met werksituaties en oefenen ze belangrijke competenties als werkhouding en taakgerichtheid. 

 

 

Corona maatregelen

Corona maatregelen

Alle leerlingen komen weer naar school voor volledig fysiek onderwijs. Indien er een besmetting is in een klas, informeren wij de leerlingen en de ouders, en verzoeken wij de leerlingen die niet immuun zijn om in quarantaine te gaan en zich te laten testen bij de GGD...

Nieuwe website

Nieuwe website

We hebben in het afgelopen schooljaar hard gewerkt aan een nieuwe website. 13 juli 2021 was het dan eindelijk zover: de nieuwe website ging online! Er staat veel nieuwe informatie op en met de berichtenmodule op de homepage houden we de website steeds actueel.