Vrijwillige ouderbijdrage

Voor additionele (extra) opleidingen zoals VCA-, Heftruck- en de vooropleiding kapper, voor leerlingen in de bovenbouw, vragen we een vrijwillige eigen bijdrage van 100 euro.

Op Praktijkschool De Brug organiseren wij ook activiteiten waar de school geen bekostiging voor ontvangt. Het gaat bijvoorbeeld om schoolreizen en kampen. Uw kind doet altijd mee aan de activiteiten die wij als school aanbieden. Wij mogen voor deze activiteiten een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Voorafgaand aan het organiseren van een schoolreis of kamp informeren wij u over de hoogte van de vrijwillige bijdrage die voor de betreffende activiteit wordt gevraagd. Wij kunnen besluiten dat een activiteit niet door gaat als er onvoldoende financiering is, maar als de activiteit doorgaat doet elke leerling uit de klas mee.

 

 

Open dagen  2023-2024

Open dagen 2023-2024

Zit je nu in groep 7 of 8 van de Basisschool en wil jij samen met je ouders kennismaken met onze school? Wij organiseren diverse activiteiten zoals open lesmiddagen en informatieavonden speciaal voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.Op deze pagina kun je...

Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar

Na de zomervakantie beginnen we weer op dinsdag 5 september. Je komt dan naar school om kennis te maken met de andere leerlingen in je klas en je mentor. Je mentor zal de tijd dan ook gebruiken om te bespreken hoe het programma van de introductieweek er uitziet. Hoe...