Werken

Veel leerlingen willen meteen aan het werk en geld verdienen. Het is mooi als je na je tijd op De Brug werk hebt dat bij je past. Het kan zijn dat je via je stage een baan krijgt. Dat is een prettige manier omdat je al gewend bent aan het bedrijf en je collega’s. Het is handig om dit op tijd met je praktijkbegeleider van het stagebedrijf te bespreken. Je stagebegeleider kan je hier uiteraard bij ondersteunen.

Misschien moet je wel van stage wisselen om meer kans te maken op een baan. Als dit niet lukt, ga je zoeken naar een baan. Ook dan kan je begeleider je helpen. Samen kan je op internet zoeken. Je kunt bij het UWV Werkbedrijf langs gaan. Of je kunt je inschrijven bij uitzendbureaus. Via familie en kennissen kan je soms ook een baan vinden. Als blijkt dat je niet of zeer moeilijk aan werk komt, kan er in overleg ondersteuning bij de gemeente worden gevraagd. Vanuit school hebben wij regelmatig overleg met medewerkers van de betrokken gemeentes.

https://jongerenloket.zaanstad.nl

https://www.wormerland.nl

Voor alle leerlingen die praktijkonderwijs volgen of hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van de gemeente bij het vinden van een passende baan. Hiervoor dient een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen te worden gedaan.

Je wordt dan, zonder medische of arbeidsdeskundige beoordeling, opgenomen in het doelgroepregister met een indicatie banenafspraak.

UWV beoordeelt voor welke vorm van ondersteuning je in aanmerking komt. Met de aanvraag dient een toelaatbaarheidsverklaring of een ander bewijs van inschrijving meegestuurd te worden. Wij kunnen je hierbij uiteraard ondersteunen en/of u van de juiste papieren voorzien.

Werkgevers komen in aanmerking voor ondersteuning als ze iemand uit het doelgroepregister in dienst nemen of hebben.

Samengevat:

Deze regeling is ook bedoeld om je te helpen als je eenmaal een baan hebt. Je kan dan een jobcoach krijgen. Een jobcoach komt regelmatig op je werk langs en bespreekt met jou en je baas/begeleider hoe het gaat. Hij/zij is er voor jou, het gaat erom dat jij met plezier naar je werk gaat en het goed doet op je werk. Bij problemen zal de jobcoach je helpen en werkt zo nodig met je mee. Als het goed gaat komt de jobcoach steeds minder vaak en tenslotte helemaal niet meer. Sommige bedrijven hebben zelf een jobcoach in dienst. In de andere gevallen is het bijvoorbeeld iemand van de gemeente waar je woont.

Gaat het niet goed of word je ontslagen, dan kun je een nieuwe baan zoeken. Neem nooit zelf ontslag, behalve als je al een andere baan gevonden hebt. Soms kan een jobcoach je hierbij helpen.

Het kan ook zijn dat je een baan hebt en toch verder wilt leren op De Brug. Dan kun je kiezen voor “duaal leren”. Je gaat dan één of meer dagen naar school en je werkt de andere dagen. Je hebt een arbeidsovereenkomst en je ontvangt een normaal salaris. Je hebt dan ook een leerwerkovereenkomst waarin de afspraken staan tussen de leerling, de school en het bedrijf. Je stagebegeleider kan je helpen als dit bij jou past.

Presentis

Presentis

Vanaf het schooljaar 23-24 werken we met een nieuw leerling-volg en begeleidingssysteem genaamd Presentis. Presentis biedt ons de mogelijkheid om de leerlingenadministratie, onderwijs inhoudelijke administratie, het plannen van onderwijs en begeleiding en zelfs het...

Complimenten

Complimenten

Op onze, goed bezochte, open avond hebben veel bezoekers een mooie tekst achtergelaten op het complimentenbord. Een kleine greep: "Ik vind koken leuk" "Leuke leraren" "Ik vond het hier heel leuk dus kom maar" "De beste school" Wat fijn dat jullie genoten...