Financiële aspecten

Financiële aspecten

De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

  • € 10.000  bij overlijden
  • € 70.000 als maximum bij blijvende invaliditeit
  • €   5.000 voor geneeskundige behandeling
  • €   2.500 voor tandheelkundige kosten

Er is altijd sprake van € 50,00 eigen risico.

Doorlopende reisverzekering

De doorlopende reisverzekering is afgesloten voor de stichtingen OVO Zaanstad en Saenstroom. De verzekering is voor leerlingen en docenten.
De onderstaande activiteiten moeten apart verzekerd worden:

  • bijzondere sporten: bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungee-jumping, hanggliding, ultralight vliegen, zweefvliegen.
  • bijzondere wintersporten: ijsklimmen, skeleton, bobslederijden, ijshockey, speedskiën, speedraces, skijöring, skispringen, skivliegen, figuurspringen bij freestyle-skiën, ski-alpinisme, alsmede deelname aan Gasterennen en Wisbiwedstrijden.

Schoolaansprakelijkheidsverzekering

Schade veroorzaakt door leerlingen voor zover er geen sprake is van opzet tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband is verzekerd, maar met een aanvullend karakter. Dat wil zeggen dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op eigen of andere lopende verzekeringen. Indien er wel sprake is van opzet kan de school de leerling c.q. diens ouders aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. Er is altijd sprake van € 50,- eigen risico.

Gratis schoolboeken en leermiddelen

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn in het schooljaar 2013-2014 gratis voor de ouders. De school ontvangt van het ministerie OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de schoolboeken en lesmateriaal omgaan en dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Dit is vastgelegd in een meerjarige OVO bruikleenovereenkomst, die in tweevoud aan de ouders wordt uitgereikt. De school ontvangt één exemplaar ondertekend door de ouders retour. Pas daarna kunnen de schoolboeken enz. aan de leerling uitgereikt worden. De OVO bruikleenovereenkomst geldt voor de gehele periode waarin de leerling onderwijs volgt aan één van de scholen van OVO. De OVO bruikleenovereenkomst is te vinden op de website van de OVO-scholen.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Ga voor meer informatie naar de website van de Informatie Beheer Groep.

Gemeentelijk hulpfonds

Het is mogelijk een beroep te doen op een tegemoetkoming in de kosten bij de Gemeente Zaanstad.
De brochure “Wegwijzer in de  minimaregelingen” is bij de gemeente op aanvraag verkrijgbaar en via deze link.
Het aanvraagformulier vindt u hier: http://www.zaanstad.nl/repositories/pdfs/soc_zaken/wi_Aanvraagformulier_invulb2.pdf

Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam, telefoon 14075 (lokaal tarief) zijn de aanvraagformulieren te verkrijgen voor een uitkering van het hulpfonds.

Vrijwillige ouderbijdragen

U krijgt nog steeds een rekening van school. Hierop staan echter alleen nog maar kosten vermeld die geen betrekking hebben op schoolboeken en lesmateriaal. De school vraagt u om vrijwillig bij te dragen aan bijvoorbeeld excursies, schoolreisjes of extra activiteiten of materialen, die het schoolprogramma verbreden of interessanter maken. Zonder de vrijwillige bijdragen van de ouders kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.
Op de website treft u een overzicht aan van de vrijwillige ouderbijdragen. De kosten kunnen verschillen per schooljaar en afdeling. In het overzicht zijn de bedragen voor de leerling per activiteit opgenomen. U ontvangt van de school een rekening voor de vrijwillige bijdragen. Als ouders niet willen betalen voor bijvoorbeeld een schoolreis of excursie, dan kan de school besluiten de leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit. De leerling wordt in dat geval op school verwacht voor een vervangende activiteit.

Complimenten

Complimenten

Op onze, goed bezochte, open avond hebben veel bezoekers een mooie tekst achtergelaten op het complimentenbord. Een kleine greep: "Ik vind koken leuk" "Leuke leraren" "Ik vond het hier heel leuk dus kom maar" "De beste school" Wat fijn dat jullie genoten...

Open dagen  2023-2024

Open dagen 2023-2024

Zit je nu in groep 7 of 8 van de Basisschool en wil jij samen met je ouders kennismaken met onze school?Wij organiseren diverse activiteiten zoals open lesmiddagen en informatieavonden speciaal voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.Op deze pagina kun je alle...