Lockdown

Zaterdag 18 december zijn er maatregelen afgekondigd voor een nieuwe Lock down.
Voor onze school betekent dit dat er in de komende week geen fysiek en geen afstandsonderwijs wordt gegeven. Wel zullen we voor een groep leerlingen, die dat nodig heeft, opvang op school regelen.
Op maandag 20 december is de school gesloten en zullen wij een rooster voor deze groep leerlingen maken waarna we contact opnemen met de ouders/verzorgers en leerlingen die het betreft.
De opvang start vervolgens op dinsdag 21 december en loopt tot en met donderdag 23 december.
Voor de stages van leerlingen gelden de volgende afspraken:
De groepsstages (leerjaar 2 en 3) gaan niet door. Deze worden door de school afgezegd.
Leerlingen gaan op individuele stage tenzij:
1. Het bedrijf gesloten is en geen andere werkzaamheden heeft;
2. Het bedrijf het in verband met de lockdown niet wenselijk vindt dat er stagiaires komen;
3. Ouders en/of leerling het in verband met Corona niet veilig vindt om op stage te gaan;
4. De leerling Corona-achtige klachten heeft en/of een positieve Coronatestuitslag heeft.
Alle leerlingen die individueel stage lopen dienen zelf (of met behulp van ouders/verzorgers) contact op te nemen met hun begeleider van het stagebedrijf. Als dat niet of niet tijdig lukt, kan dat via de Hoy-app worden doorgegeven aan de stagebegeleider van school of de mentor. Houd de Hoy-app ook in de gaten voor eventuele berichten over veranderingen.

Op vrijdag 24 december is de school voor iedereen gesloten en begint de kerstvakantie.
Aan het einde van de kerstvakantie zal er een nieuwe persconferentie zijn. Daarna kunt u weer een bericht vanuit school verwachten.
Wij betreuren het dat we zo abrupt afscheid van elkaar moeten nemen zonder dat we een fijn kerstmoment met elkaar hebben gehad.
Indien u vragen heeft kunt u via de Hoy app contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of vanaf maandag met de administratie via het telefoonnummer van de school.