Open dagen 2022

Open dagen 2022

Zit je nu in groep 7 of 8 van de Basisschool en wil jij samen met je ouders kennismaken met onze school? Wij organiseren diverse activiteiten zoals open lesmiddagen en informatieavonden speciaal voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers. Op deze pagina kun je...
ESF Subsidie

ESF Subsidie

Praktijkschool De Brug ontvangt extra ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding De staatssecretaris van SZW heeft naast de reeds toegezegde ESF-subsidie in schooljaar 2020-2021, extra subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU beschikbaar gesteld aan de gemeente Zaanstad...
Lockdown

Lockdown

Zaterdag 18 december zijn er maatregelen afgekondigd voor een nieuwe Lock down. Voor onze school betekent dit dat er in de komende week geen fysiek en geen afstandsonderwijs wordt gegeven. Wel zullen we voor een groep leerlingen, die dat nodig heeft, opvang op school...
Informatieavond schoolverlaten

Informatieavond schoolverlaten

Op dinsdagavond 9 november 2021 wordt er voor de ouders en leerlingen uit leerjaar 4 en 5 een speciale informatieavond georganiseerd over het onderwerp ‘schoolverlaten’. Op deze avond krijgt u informatie over de verschillende uitstroommogelijkheden, de wettelijke...
HOY app

HOY app

Om nog gemakkelijker berichten naar elkaar te kunnen sturen zijn we in het schooljaar 2021-2022 de HOY app gaan gebruiken. Met deze app kun je bijvoorbeeld een bericht van je mentor meteen op je smartphone lezen. Ook berichten van school over roosterwijzigingen en...